#minumissioon

#tugevused #muudatused #oleõnnelik #tulemuslikkus

Minu missioon on tuua nähtavale inimese loomuomased tugevused meeskonnas ja käivitada muudatuse protsesse organisatsioonides, et meie tööelu oleks õnnelikum ja tulemuslikum. Kui inimene oskab selgelt sõnastada, milles ta tea on, mis teda sütitab, mida ta meeskonda toob ja mida ta vajab, siis on inimene ise õnnelikum ja tulemuslikum ning meeskonnas on vähem konflikte. Soovin innustada tuhandeid inimesi ja sadu meeskondi nägema iseenda tugevusi ning õppima neid kasutama õnnelikuma ja tulemuslikuma elu loomiseks.

#minukogemus

#20+aastatjuhtimiskogemust #tegevjuht #personalijuht #coachjakoolitaja

Mul on pikaajaline praktilise juhtimise kogemus (20+aastat) nii era- kui avalikus sektoris.

Olen loonud mitmeid ettevõtted, sh ühe neist ka edukalt müünud rahvusvahelisele korporatsioonile. Olen pidanud üle 10 aasta tegevjuhi ametit, kust otsustasin liikuda endale südamelähedasse valdkonna ehk inimeste arendamisse ja personalijuhtimisse. Olen olnud personalijuht nii Eesti Energias, Politsei- ja Piirivalveametis kui Hiltoni hotellis. Täna olen täiskohaga coachi ja koolitaja. Mul on magistrikraad organisatsioonikäitumises ning peamise coachi väljaõppe olen läbinud AoEC Akadeemia programmi järgi ning lisaks olen sertifitseeritud Gallupi tugevuste coach ja süsteemse coachingu (coaching constellations) parktiseerija. Olen ka rahvusvalise coachingu föderatsiooni liige.

#minuväärtused

#areng #uudishimu #terviklikkus #tulemuslikkus #jõustamine

Väärtustan õppimist ja arengut ning tulemustele orienteeritust ja positiivset jõustamist. Minus on loomupärane uudishimu, mida kasutan coachingu sessioonidel hinnanguvabalt sinu teemade käsitlemisel. Lähtun terviklikust vaatest ja hoolitsen selle eest, et jõuaksid protsessiga tulemuseni, mis just sind aitab. Olen Sulle jõustavaks partneriks, et leiaksid endas jõudu teha vajalikud muutused ja otsused.

 

 

#minutugevused

#enesearendaja #ühenduste looja #suhete looja #ideede generaator #tulevikku vaatav #tegudele utsitaja #vastutustundlik

Cliftoni tugevusteleidja järgi on minu top tugevused: enesearendaja, ühenduste looja, suhete looja, ideede generaator, tulevikku vaatav, tegudele utsitaja ja vastutustundlik. Olen paadunud enesearendaja, uued teadmised innustavad mind. Olen hea ühenduste looja, näen suurt pilti ja ühendan vajalikud inimesed või teemad omavahel. Hindan kõrgelt autentseid ja sügavaid suhteid – need annavad mulle inimeseks olemise sügavama tunnetuse. Energiat saan heade mõttekaaslastega mõtteid vahetades ning tulevikuplaane joonistades. Mõjutan teisi inimesi läbi aktiveerimise – kuidas edasi, mis on järgmised sammud – on minu jaoks olulised küsimused, et plaanid ei jääks vaid plaanideks. Olen kõrge vastutustundega – kui oleme milleski kokku leppinud, siis võib lugeda need asjad tehtuks.