Minust - Aili Nurmeots

Coach, koolitaja, mentor

Minu missioon on tuua tähelepanu sellele, mis on juba hästi (tugevused) ja käivitada meeskondades muudatuse protsesse, et meie tööelu oleks õnnelikum ja tulemuslikum.

20+ aastat juhtimiskogemust

6+ aastat tegevjuhina

4+ aastat suurte organisatsioonide personalijuhina

6+ aastat coachi ja koolitajana

Era- ja avaliku sektori kogemus

ICF Accociate Certified Coach, ACC

Rahvusvahelise Coachingu Föderatsiooni poolt sertifitseeritud juhtide coach

Sertifitseeritud Ericksoni meeskonna coach

Toetan Sinu meeskonda tulemuslikkuse kasvatamisel refleksiooni, dialoogi ja grupiprotsesside kaudu

Sertifitseeritud Gallupi tugevuste coach

Aitan luua tugevustel põhinevat meeskonna ja organisatsioonikultuuri

Magistrikraad organisatsioonikäitumises

Tallinna Ülikool, lõpetatud 2019

Minu lugu

#tugevused #muudatused #oleõnnelik #tulemuslikkus

Töötades personalijuhi ja coachina märkasin väga sageli, kuidas pingeid nii inimeses endas kui ka meeskondades tekitas see kui keskenduti pidevalt sellele, mis ei tööta, mis ei ole hästi, nähti tugevuste asemel nõrkusi ja otsiti probleeme mitte lahendusi. Ja mis seal salata, märkasin sama tendentsi ka enda puhul. Peale seda kui olin oma tugevused Gallupi tugevuste testi abil sõnastanud, täielikult omaks võtnud ja neid ka tasakaalustanud (mõnda tugevust tasakaalustan siiani) muutus minu mõttemaailm kardinaalselt. Võin julgelt kinnitada, et oma tugevustele keskendudes olen enesekindlam, mõtlen vähem üle ja realiseerin ennast rohkem. Tean omast kogemusest ja uuringutele tuginedes, et tugevustel põhinev ja lahenduskeskne lähenemine aitab nii üksikisikutel, meeskondadel kui organisatsioonidel olla õnnelikumad ja tulemuslikumad ja seetõttu soovin kõike seda jagada läbi oma missiooni ka teistega. 

Minu kogemus

#20+aastatjuhtimiskogemust #tegevjuht #personalijuht #coachjakoolitaja

Mul on pikaajaline praktilise juhtimise kogemus (20+aastat) nii era- kui avalikus sektoris. Olen loonud mitmeid ettevõtted, sh ühe neist ka edukalt müünud rahvusvahelisele korporatsioonile. Olen pidanud üle 10 aasta tegevjuhi ametit, kust otsustasin liikuda endale südamelähedasse valdkonda ehk inimeste arendamisse ja personalijuhtimisse. Olen olnud personalijuht nii Eesti Energias, Politsei- ja Piirivalveametis kui Hiltoni hotellis. Täna olen täiskohaga coach ja koolitaja. Mul on magistrikraad organisatsioonikäitumises ning peamise coachi väljaõppe olen läbinud AoEC Akadeemia programmi järgi ning lisaks olen sertifitseeritud Gallupi tugevuste coach ja süsteemse coachingu (coaching constellations) praktiseerija. Olen ka rahvusvahelise coachingu föderatsiooni liige. Mul on ACC kvalifikatsioonitase. 

Minu väärtused

#areng #uudishimu #terviklikkus #tulemuslikkus #jõustamine

Väärtustan õppimist ja arengut ning tulemustele orienteeritust ja positiivset jõustamist. Minus on loomupärane uudishimu, mida kasutan coachingu sessioonidel hinnanguvabalt sinu teemade käsitlemisel. Lähtun terviklikust vaatest ja hoolitsen selle eest, et jõuaksid protsessiga tulemuseni, mis just sind aitab. Olen Sulle jõustavaks partneriks, et leiaksid endas jõudu teha vajalikud muutused ja otsused.

Minu tugevused

#enesearendaja #ühenduste looja #suhete looja #ideede generaator #tulevikku vaatav #algataja #vastutustundlik

Cliftoni tugevusteleidja järgi on minu top tugevused: enesearendaja, ühendaja, suhete looja, ideede generaator, tulevikku vaatav, tegudele utsitaja ja vastutustundlik. Olen paadunud enesearendaja, uued teadmised innustavad mind. Olen hea ühenduste looja, näen suurt pilti ja ühendan vajalikud inimesed või teemad omavahel. Hindan kõrgelt autentseid ja sügavaid suhteid – need annavad mulle inimeseks olemise sügavama tunnetuse. Energiat saan heade mõttekaaslastega mõtteid vahetades ning tulevikuplaane joonistades. Mõjutan teisi inimesi läbi aktiveerimise – kuidas edasi, mis on järgmised sammud – on minu jaoks olulised küsimused, et plaanid ei jääks vaid plaanideks. Olen kõrge vastutustundega – kui oleme milleski kokku leppinud, siis võib lugeda need asjad tehtuks.

 

2024 Advanced High Performance Team coaching, Intelligentne Grupp

2023 Systemic coaching and coaching constellations, II part

2022 Group coaching, Tony Husted (USA)

2022 High Performance Team coaching, Intelligentne Grupp

2022 Systemic Team coaching

2021 Systemic coaching and coaching constellations

2020 Gallup Strengths coaching (London)

2019 EBS Practitioner Diploma in Executive Coaching

2018 Ivar Lukk & Duncan Coppock “Sisecoaching”

2014 Nany Kline (London) “How to transform meetings”

 

2015 – 2017 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, MA 

1999-2004 EBS, avalik haldus, BA

1996-1999 Tallinna Majanduskool, ettevõtluse eriala

1993-1996 Rapla Ühisgümnaasium

Soovid koostöö võimalusi arutada?

Võta minuga julgelt ühendust ja saa vastused oma küsimustele.

Ühendu minuga sotsiaalmeedias

Ole kursis uudiste, sündmuste ja mõtetega, mida sotsiaalmeedias jagan.

Scroll to Top