Kasulikku lugemist

Artikkel ilmus Personaliuudised.ee lehel 19.10.2023 “Mul ei ole aega 1:1 vestluste jaoks  – siis ma ju muud teha ei jõuagi” “Mul on pikaaegsed

Mida teha, et meeskond ühte jalga käima saada? Sea ühised eesmärgid, keskendu inimeste tugevustele ja jaga tööülesanded tugevustest lähtuvalt.

Veebiseminar "Millal meeskonna coaching päriselt kasulik on?"

Millised isiksused on minu meeskonnas? Kuidas tuua oma igas inimeses välja parim? Kuidas üksteist sügavamalt tundma õppida? Need on küsimused, mida tõenäoliselt iga juht endalt

Peale testi tegemist saab igaüks oma vastustest lähtuvalt personaliseeritud raporti Gallupi e-keskkonnast koheselt tutvumiseks. Raport annab põhjalikke soovitusi, kuidas

Oled sa endale aasta eesmärkide seadja? Kuidas läks sinu 2022 aasta? On sul 2023 eesmärgid juba seatud?  Mina sean endale aasta eesmärke

Igapäevaselt coachina töötades ning aidates inimestel nende loomupäraste annetega taas kontakti saada näen sageli, kuidas meie uskumused võivad meid tagasi hoida ning takistada saavutamast tõelist rahulolu ja õnnetunnet. Enamasti saavad uskumused alguse mingist varajasest sündmusest ja vahel piisab ka vaid ühest kommentaarist, et me hakkaks uskuma enda kohta midagi, millel tegelikult puudub alus.

Nädalakoosolek. Kell 10.00 pidi algama koosolek ja kuuest meeskonnaliikmest neli on kohal ja kaks ei ole veel jõudnud. Algab tulemuste ja tegevuste

Scroll to Top