Koolitused

Meeskonna tugevuste töötuba

Gallupi uuringud kinnitavad, et tugevustele keskenduvates meeskondades on suurem meeskonnatunnevähem konflikte ning rohkem usaldust. Kui meeskond räägib ühist keelt tugevustest, muudab see nende vestluse sisu positiivseks dialoogiks. Kui meeskonnaliikmed saavad oma tugevusi igapäevaselt rakendada, tunnevad nad, et nende panus on väärtustatud. 

Enne töötuba teeb iga meeskonnaliige CliftonStrenghts isiksusetesti. Inglise keelne test koosneb 177 paaris küsimusest, mis aitavad tuvastada, kuidas inimene kõige loomuomasemalt mõtleb, tunneb ja käitub. Meeskonnapäeval jagatakse oma testi tulemusi meeskonnaliikmetega, analüüsitakse mida keegi meeskonda toob ja mida teistelt vajab. Samuti vaadatakse peale meeskonna tugevuste kaardile ja analüüsitakse, milles ollakse kollektiivselt tugevad ja millised on katmata alad.

Tugevuste töötoas käsitletavad teemad: 

 1. tugevustel põhinev lähenemine – mis see on ja kuidas see sinu meeskonda võiks aidata?
 2. kuidas oma Cliftonstrengts34 raportit tõlgendada?
 3. mida sinu anded täpsemalt tähendavad ja kuidas neid päriselt kasutada saad?
 4. kuidas oma tugevusi võimendada ja millised võivad olla sinu pimealad?
 5. millised on tugevustepõhised partnerlused ja kuidas saate meeskonnas teineteisele toetuda?
 6. millisena tajuvad meeskonnaliikmed meeskonna kui terviku tugevusi ja nõrkusi? Meeskonna tugevustekaart.

Tugevuste töötoa tulemusel:

 1. Paraneb meeskonnaliikmete eneseteadlikkus
 2. Kasvab teineteise mõistmine ja oskus teiste andeid märgata ja hinnata
 3. Teadvustatakse, kuidas meeskonnas teineteist täiendada saame
 4. Saadakse tõhusamateks eestvedajateks ja (enese)juhtideks
 5. Aktsepteeritakse ennast rohkem sellisena nagu oleme

Vaata lähemalt millised näevad välja tugevuste testi raportid blogist.

Loe lähemalt Gallup CliftonStrengths ja DISC erinevustest. 

Tugevustel põhinev mõtteviis tähendab seda, et keskendud nõrkuste arendamise asemel tugevuste võimendamisele. Selleks, et tugevustele keskenduda tuleb esmalt oma anded tuvastada ja endale teadvustada ja seejärel anded tugevusteks arendada. Loomupärane anne on inimese loomuomane viis mõelda, tunda, käituda. Anne areneb tõeliseks tugevuseks siis kui pühendad selle arendamiseks aega ja energiat.

Tugevustel põhinev liikumine sai alguse 1950ndatel kui psühholoog Donald O. Clifton (1924-2003) küsis olulise küsimuse: „Mis juhtuks kui mõtleme pigem, mis on inimestes hästi selle asemel, et otsida, millised on nende puudused ja arenguvajadused?” Nebraska-Lincolni Ülikooli psühholoogia õppejõuna hakkas ta sügavamalt uurima, mis eristab andekaid inimesi teistest ja jõudis üsna kiiresti arusaamisele, et inimestel endil on keeruline oma andeid märgata ja sõnastada. Selleks, et üha rohkem inimesi oleks oma annetest teadlikud ja töötaksid oma tugevuste tsoonis, töötas Don Clifton aastal 2000 koostöös uurigufirmaga Gallup välja CliftonStrengths testi, mis aitab inimestel oma andeid tuvastada.

 

CliftonStrengths on online isiksustest, mis põhineb 50-aasta jooksul läbi viidud põhjalikele ja professionaalsetele uuringutele ja seda testi on tänaseks üle maailma teinud juba üle 29 miljoni inimese. Test jagab inimeste anded 34 erinevaks teemaks, mis omakorda jagunevad 4-ks valdkonnaks: strateegiline mõtlemine, elluviimine, mõjutamine ja suhete loomine.

Test maksab ca. 67 eurot ja seda saab igaüks osta Gallupi kodulehelt.

Loomupäraste annete arendamine tugevusteks käib valemi järgi TEADVUSTA -> VÕTA OMAKS -> ARENDA. Kui soovid oma andeid päriselt tugevusteks arendada, on soovitav seda teha coachi abiga.

 • töökoha vahetusel ja karjääri sihtide seadmisel
 • enesehinnangu tõstmiseks
 • eneseteadlikkuse suurendamiseks
 • juhina eneseteadlikkuse kasvatamiseks
 • meeskonnana üksteisega sügavamal tasandil tutvumiseks
 • sünergia loomiseks meeskonnas
 • Coachingprogrammi alguses, et andeid prorgammi käigus arendada

Tugevustel põhinev juhtimine

Koolitusel räägime nii tugevustele keskenduvast mõtteviisist, tugevustel põhinevast juhtimisest kui saad võimaluse süübida ka iseenda tugevustustesse. Annan Cliftoni tugevuste raamistiku kaudu sulle keele, mille kaudu õpid märkama teiste inimeste tugevusi enda ümber. Saad võimaluse vaadelda iseennast meeskonnas ja leida üles oma unikaalsus.

Võimalikud teemad:

 •     Tugevustel põhinev mõtteviis – mida see tähendab?
 •     Mis on tugevustel põhinev juhtimine ja millised tegevused sellega kaasnevad? 
 •     Ootused juhile ja milline juht mina olen Gallupi CliftonStreghts raporti järgi? 
 •     Millised on minu kui juhi pimealad? Milline on minu mõju juhina? 
 •     Millised on minu väiksemad anded ja milles vajan meeskonnaliikmete tuge? 
 •     Kuidas saaksin tugevustest lähtuvalt värvata ja meeskonda õigeid inimesi valida?

Täpsem teemade valik sõltub sinu vajadusest.

Loe lähemalt tugevustel põhinevast juhtimisest.

Kuidas luua usalduslikku suhet ja juhtida nii tulemusi, arengut kui koostööd? Kuidas ise juhina läbi vestluste areneda? Tulemusvestlused, arenguvestlused, koostöövestlused, üks ühele (1:1) vestlused – on võimalus luua usalduslikku sidet ja tõsta töötaja pühendumust või vastupidiselt lõhkuda sidet ja demotiveerida. 

Võimalikud koolituse teemad:
 •     Milline on vestluste roll juhtimise kontekstis?
 •     Millised on erinevad vestluste tüübid? 
 •     Kuidas vestlusteks valmistuda? Milline on keeruliste vestluste kondikava? 
 •     Millised on erinevad tagasiside andmise mudelid? 
 •     Kuidas siduda tugevustel põhinevat juhtimist erinevatesse vestlustesse? 
 •     Milline on coachiv juhtimisstiil ja kuidas seda vestlustes kasutada? 
 •     Aktiivne kuulamine, ümbersõnastamine, avatud küsimused
 •     Milline on sinu sisekõne vestluste käigus ja kuidas seda juhtida?

Täpsem teemade valik sõltub sinu vajadustest.  
Juhtimisvestluste kohta saad lisa lugeda blogist.  

Organisatsiooni sisesed koolitused

Panen kokku praktilisi, kaasavaid ja motiveerivaid koolitusi ja arenguprogramme vastavalt Sinu vajadusele. Enne programmi koostamist teen põhjaliku eeltöö. Koolitustel kasutan erinevaid metoodikaid inimeste kaasamiseks ja praktiliseks läbi harjutamiseks ning kinnistamiseks. 

 • Eesmärgistamine ja tulemusjuhtimine 
 • Tugevustel põhinev juhtimine 
 • Võimestavad vestlused ja coachiv juhtimisstiil
 • Väärtuspõhine juhtimine, väärtuste lahtimõtestamine
 • Selged rollid – miks minu rolli vaja on ja mis on minu tegevuste tulemus? 
 • Enesejuhtimine ja ajajuhtimine – mida või keda me tegelikult juhime?
 • Erinevad suhtlemisstiilid ja suhtlemistõkked
 • Tõhusad ja kaasavad koosolekud
 • Tagasiside andmine, küsimine ja tagasiside kultuuri loomine organisatsioonis

Tulemused, mida oled aidanud luua

Anneli Luikmel

"Pärast Aili juhatusel kolleegidega ühise tugevuste teemalise töötoa läbimist loksus kõik oma kohale, kõigi rollid meeskonnas said selgemaks ja kasvas ka usaldus värskemate tiimiliikmete vastu. Tore oli näha, kuidas kolleegid tundsid oma TOP omaduste üle uhkust, see andis neile enesekindlust juurde ja vôimestas neid. Ja ma ise ka - kui mu esimene reaktsioon oma TOP tugevusi nähes oli, et "need nii igavad omadused", siis sinna lähemalt sisse vaadates, Ailiga koos arutades ja oma igapäevaeluga kôrvutades olen aru saanud, et need omadused ju tegelikult aitavadki mul minu tööd hästi teha."

Annely Luikmel
Müügi-ja turundusjuht
Margus Nõlvak

"Osalesime arenguprogrammis eesmärgiga kasvatada juhtide vahelist meeskonnatööd. Kuna tahame ellu viia mitmeid tähtsaid muutuseid, on ülioluline, et terve tiim hingaks ühes rütmis. Nüüdseks oleme kõik koolitusmoodulid läbinud ning võime julgelt öelda, et eesmärk sai täidetud ja meie meeskonna juhtimisalane tööriistakast täienes mitme olulise instrumendi võrra. Samuti oleme nüüd teadlikud üksteise individuaalsetest tugevustest ning oskame neid eesmärkide saavutamiseks oskuslikult rakendada. Soovime tänada oma teejuhte – Jaanikat ja Ailit, kelle dünaamiline energia tegi kogu programmi nauditavaks ning kelle praktilised nõuanded andsid lisajulgust, et suurtele väljakutsetele vastu astuda."

Margus Nõlvak
Forus Grupi juhatuse esimees

"Aili poolt läbi viidud tugevuste töötuba andis väga hea ülevaate ja baasi millelt ettevõtte juhtkonda edasi arendada. Mis on need tugevused mida arendada ja mis on need pimekohad millega meeskonnas arvestada. Kõnetas kõiki osalejaid. Tänan Aili!"

Ivar Värk
Lennuliiklusteeninduse AS
Scroll to Top