Koolitused

Meeskonna tugevuste töötuba

Gallupi uuringud kinnitavad, et tugevustele keskenduvates meeskondades on suurem meeskonnatunnevähem konflikte ning rohkem usaldust. Kui meeskond räägib ühist keelt tugevustest, muudab see nende vestluse sisu positiivseks dialoogiks. Kui meeskonnaliikmed saavad oma tugevusi igapäevaselt rakendada, tunnevad nad, et nende panus on väärtustatud. 

Enne töötuba teeb iga meeskonnaliige CliftonStrenghts isiksusetesti. Inglise keelne test koosneb 177 paaris küsimusest, mis aitavad tuvastada, kuidas inimene kõige loomuomasemalt mõtleb, tunneb ja käitub. Meeskonnapäeval jagatakse oma testi tulemusi meeskonnaliikmetega, analüüsitakse mida keegi meeskonda toob ja mida teistelt vajab. Samuti vaadatakse peale meeskonna tugevuste kaardile ja analüüsitakse, milles ollakse kollektiivselt tugevad ja millised on katamata alad.

Tugevuste töötoas käsitletavad teemad: 

 1. tugevustel põhinev lähenemine – mis see on ja kuidas see sinu meeskonda võiks aidata?
 2. kuidas oma Cliftonstrengts34 raportit tõlgendada?
 3. mida sinu anded täpsemalt tähendavad ja kuidas neid päriselt kasutada saad?
 4. kuidas oma tugevusi võimendada ja millised võivad olla sinu pimealad?
 5. millised on tugevustepõhised partnerlused ja kuidas saate meeskonnas teineteisele toetuda?
 6. millisena tajuvad meeskonnaliikmed meeskonna kui terviku tugevusi ja nõrkuseid? Meeskonna tugevustekaart.

Tugevustel põhinev juhtimine

Koolitusel räägime nii tugevustele keskenduvast mõtteviisist, tugevustel põhinevast juhtimisest kui saad võimaluse süübida ka iseenda tugevustustesse. Annan Cliftoni tugevuste raamistiku kaudu sulle keele, mille kaudu õpid märkama teiste inimeste tugevusi enda ümber. Saad võimaluse vaadelda iseennast meeskonnas ja leida üles oma unikaalsus.

Võimalikud teemad:

 •     Tugevustel põhinev mõtteviis – mida see tähendab?
 •     Mis on tugevustel põhinev juhtimine ja millised tegevused sellega kaasnevad? 
 •     Ootused juhile ja milline juht mina olen Gallupi CliftonStreghts raporti järgi? 
 •     Millised on minu kui juhi pimealad? Milline on minu mõju juhina? 
 •     Millised on minu väiksemad anded ja milles vajan meeskonnaliikmete tuge? 
 •     Kuidas saaksin tugevustest lähtvualt värvata ja meeskonda õigeid inimesi valida?

Täpsem teemade valik sõltub sinu vajadusest.

Loe lähemalt tugevustel põhinevast juhtimisest.

Kuidas luua usalduslikku suhet ja juhtida nii tulemusi, arengut kui koostööd? Kuidas ise juhina läbi vestluste areneda? Tulemusvestlused, arenguvestlused, koostöövestlused, üks ühele (1:1) vestlused – kõik erinevad vestlused on võimalus luua usalduslikku sidet ja tõsta töötaja pühendumust või vastupidiselt lõhkuda sidet ja demotiveerida. 

Võimalikud koolituse teemad:
 •     Milline on vestluste roll juhtimise kontekstis?
 •     Millised on erinevad vestluste tüübid? 
 •     Kuidas vestlustes valmistuda? Milline on keeruliste vestluste kondikava? 
 •     Millised on erinevad tagasiside andmise mudelid? 
 •     Kuidas siduda tugevustel põhinevat juhtimist erinevatesse vestlustesse? 
 •     Milline on coachiv juhtimisstiil ja kuidas seda vestlutes kasutada? 
 •     Aktiivne kuulamine, ümbersõnastamine, avatud küsimused
 •     Milline on sinu sisekõne vestluste käigus ja kuidas seda juhtida?

Täpsem teemade valik sõltub sinu vajadustest.  
Juhtimisvestluste kohta saad lisa lugeda blogist.  

Organisatsiooni sisesed programmid

Panen kokku arenguprogramme vastavalt Sinu vajadusele. Enne programmi koostamist teen põhjaliku eeltöö. Koolitustel kasutan erinevaid metoodikaid.  

 • Eesmärgistamine ja tulemusjuhtimine 
 • Tugevustel põhinev juhtimine 
 • Võimestavad vestlused ja coachiv juhtimisstiil
 • Enesejuhtimine ja ajajuhtimine – mida või keda me tegelikult juhime?
 • Erinevad suhtelmisstiilid ja suhtlemistõkked
 • Tõhusad ja kaasavad koosolekud
 • Tagasiside andmine, küsimine ja tagasiside kultuuri loomine organisatsioonis

Tulemused, mida oled aidanud luua

Anneli Luikmel

"Pärast Aili juhatusel kolleegidega ühise tugevuste teemalise töötoa läbimist loksus kõik oma kohale, kõigi rollid meeskonnas said selgemaks ja kasvas ka usaldus värskemate tiimiliikmete vastu. Tore oli näha, kuidas kolleegid tundsid oma TOP omaduste üle uhkust, see andis neile enesekindlust juurde ja vôimestas neid. Ja ma ise ka - kui mu esimene reaktsioon oma TOP tugevusi nähes oli, et "need nii igavad omadused", siis sinna lähemalt sisse vaadates, Ailiga koos arutades ja oma igapäevaeluga kôrvutades olen aru saanud, et need omadused ju tegelikult aitavadki mul minu tööd hästi teha."

Annely Luikmel
Müügi-ja turundusjuht
Margus Nõlvak

"Osalesime arenguprogrammis eesmärgiga kasvatada juhtide vahelist meeskonnatööd. Kuna tahame ellu viia mitmeid tähtsaid muutuseid, on ülioluline, et terve tiim hingaks ühes rütmis. Nüüdseks oleme kõik koolitusmoodulid läbinud ning võime julgelt öelda, et eesmärk sai täidetud ja meie meeskonna juhtimisalane tööriistakast täienes mitme olulise instrumendi võrra. Samuti oleme nüüd teadlikud üksteise individuaalsetest tugevustest ning oskame neid eesmärkide saavutamiseks oskuslikult rakendada. Soovime tänada oma teejuhte – Jaanikat ja Ailit, kelle dünaamiline energia tegi kogu programmi nauditavaks ning kelle praktilised nõuanded andsid lisajulgust, et suurtele väljakutsetele vastu astuda."

Margus Nõlvak
Forus Grupi juhatuse esimees

"Aili poolt läbi viidud tugevuste töötuba andis väga hea ülevaate ja baasi millelt ettevõtte juhtkonda edasi arendada. Mis on need tugevused mida arendada ja mis on need pimekohad millega meeskonnas arvestada. Kõnetas kõiki osalejaid. Tänan Aili!"

Ivar Värk
Lennuliiklusteeninduse AS
Scroll to Top