milline test meeskonna koolituseks valida

Millist testi meeskonnakoolituseks valida? Gallup CliftonStrengths ja DiSC võrdlus

Millised isiksused on minu meeskonnas? Kuidas tuua oma igas inimeses välja parim? Kuidas üksteist sügavamalt tundma õppida? Need on küsimused, mida tõenäoliselt iga juht endalt küsib kui asub uut meeskonda juhtima. Kahtlemata on meeskonnatöö koolitus mõne testi või muu töövahendi abil siin heaks lahenduseks, et aidata meeskonnal kiiremini üksteisega sügavamalt tuttavaks saada ning kiirendada oluliselt meeskonna protsesse, et jõuda kiiremini tulemusliku meeskonnatöö faasi.

Millist töövahendit või testi aga meeskonnapäevaks valida? Turul on valida nii erinevate isiksustestide (Gallup Strengthsfinder, Wopi, Tripod jne) kui ka käitumiseelistuste analüüside vahel (DiSC, Belbin jne). Kumba neist valida, sõltub sellest, kus sa oma meeskonnaga oled ja millised on selle hetke väljakutsed.

Mis on isiksusetesti ja käitumiseelistuse analüüsi erinevus? 

 • Isiksusetest mõõdab, kuidas inimene mõtleb, tunneb ja käitub ehk teisisõnu, milline on tema baasloomus, kes ta on.
 • Käitumiseelistuste analüüs mõõdab, kuidas inimesed käituvad erinevates situatsioonides ning kuidas nad käituvad näiteks pinge all.
 • Isiksus ajas üldiselt ei muutu, küll aga muutub inimese käitumine kui muutuvad inimesed või olukord tema ümber.
 • Isiksuse testi soovitatakse teha ühe korra. Käitumiseelistuste analüüsi aga iga kord kui keskkond muutub.

Millal valida isiksusetest meeskonna arenduspäevaks? 

Isiksuse test meeskonna arenduspäevaks sobib suurepäraselt siis kui sa veel ei tunne, millised isiksused on sinu tiimis, näiteks kui oled uue juhina üle võtnud juba toimiva meeskonna.

Isiksuse test aitab sul välja selgitada:

 • Kes inimene on ja millised on tema top tugevused?
 • Milliseid rolle ta kõige meelsamini kannab?
 • Mis teda motiveerib ja de-motiveerib?
 • Millised on iga tugevuse pimealad ja kuidas oma tugevusi balansseerida?
 • Mida unikaalset inimene meeskonda toob ja mida ta vajab selleks, et anda endast parim?

Millised on inimese vähemad anded ja milliseid inimesed saavad üksteist meeskonnas kõige paremini täiendada?

Millal valida käitumiseelistuste analüüs? 

Kui sa tunned hästi oma meeskonnakaaslasi ja tead, millised isiksused nad, kuid soovid aru saada, miks üks või teine meeskonna liige ühel või teisel viisil käitub.

Käitumiseelistuste analüüs aitab:

 • Kuidas inimene käitub oma kolleegide ja meeskonnakaaslastega?
 • Kuidas pinge mõjutab tema käitumist?
 • Kas hetkeolukord tekitab temas pingeid?
 • Milline lähenemine teda võiks toetada?
 • Mis teda motiveerib?
 • Millised on tema tugevused ja piirangud?
 • Milline on tema eelistatud suhtlusstiil?

Gallup Strengthsfinder vs Disc

Alljärgnevalt võrdlen näitena Gallup Strengthsfinderit kui ühte võimalikku isiksusetesti ning DiSCi kui ühte võimalikku käitumiseelistuse analüüsi tööriista. Olgu öeldud, et mõlemad testid täpsed. Nad lihtsalt mõõdavad erinevaid asju – DiSC kirjeldab inimese erinevaid käitumisstiile erinevates situatsioonides ning CliftonStrengths analüüsib kuidas inimene kõige loomuomasemalt mõtleb, tunneb, käitub.  Seega saab öelda, et DiSC on rohkem situatsioonipõhine ja CliftonStrenghts isiksusepõhine. Mõlemaid teste kasutatakse nii eneseteadlikkuse tõstmiseks kui ka meeskonnatöö tõhustamiseks. Mõlema testi puhul saab lisaks individuaalsetele tulemustele tekitada meeskondliku profiili, mis aitab edaspidi värbamisetel ja meeskonna komplekteerimisel.

Kokkuvõttes aitavad igasugused testi tõsta inimese eneseteadlikkust, mõista paremini teisi inimesi, parandada koostööd ning saada paremaks enese juhiks. Milline test valida, sõltub sellest, kus sa oma meeskonnaga oled:

 • kui oled uus juht toimivas meeskonnas, siis aitab isiksusetest kiiremini aru saada, kes on sinu meeskonnas.
 • kui otsid vastuseid, miks mõni meeskonna liige ühte või teistmoodi käitub, siis tasub kasutada käitumiseelistuste analüüsi.

Gallup vs DISC võrdlustabel

CliftonStrengths DISC
Mis see on ja mida mõõdab?  CliftonStrengths on online isiksusetest, mis mõõdab kuidas inimene kõige loomuomasemalt mõtleb, tunneb, käitub. 34 loomupärast annet on jagatud 4 domeeni: strateegiline mõtlemine, mõjutamine/innustamine, suhetele loomine, elluviimine. Inimest mõjutavad enim TOP5 loomupärast annet, mida on kokku 278 256 erinevat võimalikku kombinatsiooni, sest iga inimene on unikaalne.

Allikas: https://ailinurmeots.ee/coaching/

DiSC on inimkäitumise selgitamiseks loodud mudel, mis kirjeldab erinevaid käitumisstiile.Lühend DiSC moodustub inimese nelja põhilise käitumisdimensiooni ingliskeelsete nimede esitähtedest:

(D)ominance– Domineeriv

(i)nfluence– Sotsiaalne

(S)teadiness – Stabiilne (C)onscientiousness – Analüüsiv

Iga põhilise dimensiooni all on omakorda 3 käitumisstiili.

Allikas: https://www.changepartners.ee/disc/

Mida test aitab teil ja teie meeskonnal saavutada?
 • Tõsta eneseteadlikkust
 • Mõista rohkem teisi inimesi ja aidata neil oma loomupäraseid andeid esile tuua
 • Teadvustada, kuidas me teineteist täiendada saame
 • Saada tõhusamateks eestvedajateks ja juhtideks
 • Aktsepteerida ennast sellisena nagu oled ja  avada seeläbi oma tõeline potentsiaal

Allikas: https://ailinurmeots.ee/meeskonna-coaching/

 • Parandada eneseteadlikkust
 • Mõista teisi inimesi ja kohaneda nende käitumisega
 • Õppida, kuidas koos produktiivsemalt koostööd teha
 • Saada tõhusamateks eestvedajateks ja juhtideks
 • Tugevdada müügioskusi ja kliendisuhteid

Allikas: https://www.changepartners.ee/disc/

Mitu erinevat testi tüüpi eksisteerib? 
  • CliftonStrengths 34,
  • TOP5 CliftonStrengths
  • CliftonStrengths for Leaders
  • CliftonStrengths for Sales
  • CliftonStrengths for Students

Allikas: www.gallup.com

 • Everything DiSC
 • Everything DiSC Sales Profile
 • Everything DiSC Management Profile
 • Everything DiSC Workplace Profile
 • Everything DiSC Productive Conflict
 • Everything DiSC Work of Leaders
 • Everything DiSC 363 for Leaders
 • DiSC Classic 2.

Allikas: https://ipbpartners.eu/everything-disc/

Mitu küsimust test sisaldab ja kaua selle tegemine aega võtab?  177 paarisväitetTesti tegemine võtab aega ca. 40min

Allikas:

https://ailinurmeots.ee/coaching/

Sõltuvalt testi tüübist 24-80 küsimust. Testi tegemine võtab aega sõltuvalt testi tüübist ca. 8min -15min.Allikas: https://www.discprofile.com/
Kui tihti peaks testi tegema?  Üldjuhul CliftonStrengths testi tulemused ajas märkimisväärselt ei muutu. Testi soovitatakse korrata juhul kui tegid eelmise test enne või pärast traumaatilist perioodi või kui sa mingil põhjusel ei vastanud küsimustele ausalt või olid testi tegemisel ajal muul viisil häiritud.Allikas: www.gallup.com DiSC isiksusetesti soovitatakse korrata üle 2 aasta. Allikas: www.discprofiles.com
Millistes keeltes on test saadaval?  Enam kui 25s erinevas keeles,  sh inglise, saksa, vene keel.Eesti keeles ei ole test saadaval.

Allikas: www.gallup.com

Enam kui 60s erinevas keeles sh. Eesti keelAllikas: https://www.thomas.co/assessments/DISC-test
Testi sünnilugu CliftonStrengths testi tutvustati esmakordaselt aastal 2001, mil psühholoog ja tugevuste isaks kutsutud Don Clifton avaldas 25-aastase uurimistöö põhjal raamatu “Avasta oma tugevused”. CliftonStrengths analüüsib inimeste oskusi, teadmisi, võimeid, hoiakuid ja isiksuseomadusi ning liigitab need 34 teemasse. 2007. aastal anti välja StrengthsFinder 2.0, millest sai tänapäeval kasutatava hindamise täiendatud versioon.Allikas: www.gallup.com DiSC-teooria sai alguse Ameerika psühholoogilt William Moulton Marstonilt, kes avaldas 1928. aastal raamatu “Normaalsete inimeste emotsioonid”. Marston sõnastas DISC-teooria, tuginedes oma tähelepanekutele inimese käitumise kohta. 1950. aastatel võttis tööstuspsühholoog Walter Vernon Clarke Marstoni teooria kasutusele ja lõi esmase käitumise hindamise vahendi. 1992 aastal lõi Inscape kirjastus DiSC teooria baasil uue isiksuse käitumise hindamise tööriista, mis on tänaseni kasutusel.Allikas: https://disclearningsolutions.com/evolution-of-disc/


Küsi meeskonnapäeva pakkumist


Share on facebook
Facebook


Share on twitter
Twitter


Share on linkedin
Linkedin


Share on pinterest
Pinterest


Share on email
Email

10

Scroll to Top