Efektiivse meeskonna 5 arenguetappi

Bruce Tuckman on kirjeldanud meeskonna erinevaid arenguetappe, mida iga meeskond läbib enne efektiivse toimimise faasi jõudmist. Need on: kujunemine, konfliktide ja vastuolude etapp, kohanemise etapp, efektiivse koostöö etapp ja kõige viimasena lisandunud ümberkujunemise etapp. Kõiki etappe on võimalik läbida teadlikult ja ise protsesse suunates või mitte teadlikult ja liikuda edasi ja tagasi esimeste etappide vahel. Viimasel juhul ei pruugigi meeskond efektiivse koostöö etappi jõuda. Arvesse tuleb võtta ka seda, et kui meeskonda liitub uus töötaja, hakkab kogu protsess uuesti pihta. Kui meeskond on hästi toimiv, siis integreeritakse uustulnuk kiiresti ja erinevad etapid läbitakse märkamatult. 

Kõikidest etappidest lähemalt ja sellest, milline on juhi roll igas etapis. 

Kujunemise etapis on teatav segadus ja ebakindlus täiesti normaalsed nähtused, olgu see siis uue meeskonna loomisel või uue juhina olemasoleva meeskonna liitumisel. Juhilt oodatakse ühiste eesmärkide püstitamist ning reeglite paika panemist. Selles etapis on põhilised küsimused mida ja miks me teeme. Ole teadlik, et juht juhib väga palju oma eeskujuga. Kui sa ei taha, et sinu meeskonnaliikmed hommikuti tööle hilineksid, ole ise alati õigeaegselt kohal. Samuti ära alahinda eesmärkide sõnastamise tähtsust. Kui bussijuht ei ole sõnastanud lõpp punkti kuhu jõuda tahtetakse, siis võib buss sõita väga käänulist teed mööda sõitma hakata, aga õigesse kohta ei pruugigi ta jõuda. 

Kui eesmärgid on paika saadud, reeglid formuleeritud, liigutakse reeglina konfliktide ja vastuolude faasi. Võivad tekkida lahkarvamused prioriteetide osas ja suuremad või väiksemad pinged meeskonna liikmete vahel. Oluline on meeles pidada, et konfliktifaas on normaalne ja vajalik, selleks, et meeskond liiguks efektiivse koostöö suunas. Selles etapis on juhi rolliks pidevalt kinnitada ühist eesmärki, läbi arutada ja kinnitada ühiseid reegleid, lahendada konflikte ning ise olla seejuures rõõmsameelne ja entusiastlik. Selles etapis keskendutakse küsimusele kuidas? 

Kui konfliktid ja vastuolud on konstruktiivselt lahendatud, liigub meeskond kohanemise etappiÜhine eesmärk on kõigile teada, reeglid on selged ning keskenduda saab eesmärkide saavutamisele. Oluliseks muutub juhi tagasiside meeskonna liikmetele ja ning ka meeskonnaliikmete omavaheline tagasiside üksteisele. Selles etapis on hea arendada konstruktiivse tagasiside andmise oskusi, mis on aitavad kaasa meeskonnaliikmete omavahelise usalduse kasvule ning  parandavad seeläbi meeskonna efektiivsust. 

Ja siit edasi liigub meeskond juba sujuvalt efektiivse toimimise faasi. Aus, avatud ja konstruktiivne tagasiside on meeskonna igapäevane praktika. Üksteist usaldatakse ning asjad sujuvad ning toimivad. Juht saab selles faasis nautida oma töö vilju, olla meeskonna toetaja ja PR isik, tegeleda iga meeskonna liikme personaalse arenguga ning vaadata kaugemasse tulevikku. 

Kui meeskond on pikka aega koos töötanud, võib meeskond jõuda ümberkujunemise etappi, kus efektiivsest koostööst on jõutud stagnatsiooni, siiani toiminud kokkulepped on vaja üle vaadata. Vaja on uut hinagamist. Oled jõudnud ringiga algusesse tagasi. 

Millises faasis on täna Sinu meeskond? Meeskonna coaching aitab Sul teadlikult meeskonnaga liikuda efektiivse toimimise faasi. 

Scroll to Top