Aili Nurmeots

Juhtide ja meeskondade coach. Gallupi tugevuste coach ja juhtimiskoolitaja. 

Aitan kasvatada usaldust meeskondades, et tekiks rõõm koostööst ja ühistest saavutusest!

Sertifitseeritud coach

Mida ma pakun?

Saan Sind toetada järgmistel viisidel:

Individuaalne coaching

 • Gallupi tugevuste coaching
 • AoEC juhtimiscoaching
 • Coaching konstellatsioonid
 • Coaching metsarajal

Meeskonna coaching

 • Meeskonna coaching
 • Grupi coaching
 • Mastermind 

Koolitused

 • Meeskonna tugevuste töötoad
 • Tugevustel põhinev juhtimine
 • Võimestavad vestlused
 • Organisatsioonisisesed programmid

10+

TEGEVJUHINA

4+

PERSONALIJUHINA

6+

COACHINA

6+

KOOLITAJANA

Minust

Aitan tuua inimeste tähelepanu sellele, milles ta hea on ja seda igapäevaselt võimendada.

Minu missiooniks on tuua esile inimese loomuomased tugevused meeskonnas ja aidata käivitada muudatuse protsesse organisatsioonides, et meie tööelu oleks õnnelikum ja tulemuslikum. Töötan peamiselt organisatsioonisise partnerina, juhtimiscoachi ja meeskonna coachina, kuid mul ka kliente eraisikute seas. Minu töös on olulisel kohal usaldusväärsus, konfidentsiaalsus, partnerlus ja koosloome.

aili nurmeots coach

Tulemused, mida oled aidanud luua

"Minu koostöö Ailiga algas juba mitme aasta eest, kui alustasin tööd juhina uues organisatsioonis. Vahepeal olen oma karjääriteel teinud mitmeid vangerdusi ja Aili on ikka olnud minu kõrval. Kohtume iga paari kuu tagant ning aastatega on kasvanud usaldus ja teadmine, et oma mõtteid võid keerutada üht või teist pidi, kuid coachivad küsimused aitavad näha hoopis teist perspektiivi ja leida sobiva sihi. Mõnikord ei ole endasse vaatamine ja olukorra hindamine just kõige lihtsamad, kuid Aili oskab seda teha alati kõige toetavamal ja hoidvamal moel. Olen koostöös Ailiga olen õppinud hindama oma tugevusi ning leidnud endas rohkem enesekindlust, julgust ja ka asjadel lihtsalt olla laskmist."

Annika Tuulemäe
Forus Group personalijuht

"Tänu coachingu sessioonidele suutsin tuvastada oma arenguvajadused ja leida uusi viise, kuidas oma enesekindlust ja karjääri edendada. Olen nüüd iseenesena tõesem teiste inimestega suheldes ja kui ma mingil põhjusel seda ei ole, suudan iseenda valukohtadele otsa vaadata. See on võtnud minult tohutu pinge maha. Coaching Ailiga oli suurepärane. Olen talle väga tänulik, et ta utsitas mind vastuseid leidma ja aitas mul asju selgemalt näha. Aitäh, et muutsid minu keskmise aasta üle ootuste heaks!"

Rabiya Shahid
Chief People & Culture Officer

"Ailiga tekkis kohe õige tunne nagu ühe coach-iga tekkima peab. Oma tugevuste kaardistamine ning nende laiema vaatega arutelu aitas mul oma päris-mina uuesti üles leida ning valikuid tehes seda arvesse võtta. Usun, et oma tugevuste teadvustamine ja realiseerimine aitavad end hoida ning paremini eesmärke saavutada. Aili pühendumine ning avatud olek aitasid keerulise otsingu lihtsaks teha. Soovitan teda ning tugevuste kaardistamist ikka ja jälle."

Iiris Õunpuu
Tarneahela juht

"Pärast Aili juhatusel kolleegidega ühise tugevuste teemalise töötoa läbimist loksus kõik oma kohale, kõigi rollid meeskonnas said selgemaks ja kasvas ka usaldus värskemate tiimiliikmete vastu. Tore oli näha, kuidas kolleegid tundsid oma TOP omaduste üle uhkust, see andis neile enesekindlust juurde ja vôimestas neid. Ja ma ise ka - kui mu esimene reaktsioon oma TOP tugevusi nähes oli, et "need nii igavad omadused", siis sinna lähemalt sisse vaadates, Ailiga koos arutades ja oma igapäevaeluga kôrvutades olen aru saanud, et need omadused ju tegelikult aitavadki mul minu tööd hästi teha."

Annely Luikmel
Müügi-ja turundusjuht

"Aili abil sain aastaid tagasi kindlustunde, et soovin olla inimeste juht. See teekond on olnud künklik nagu elu vahel on. Aili on olnud mulle asendamtuks toeks nii siis, kui olen tööalaselt olnud ummikus, samuti kahe töökoha vahelisel ajajärgul enda uut väljakutset otsimas ning hiljuti just uude kohta kanna kinnitamisel. Aili on partner, keda iseloomustavad märksõnad professionaalsus, neutraalsus ja muidugi konfidentsiaalsus. Ailiga saan arutada ja läbi mängida oma töös planeeritavaid muudatusi, millega näiteks otsese juhi või personalijuhi juurde kohe ei sooviks või ei saa minna. Sessioonid Ailiga muudavad mind teadlikumaks enda võimetest ja võimalustest ning arendavad mind loodetavasti ka paremaks inimeseks!"

Triin Küttim
RMK komminukatsiooniosakonna juht

"Osalesime arenguprogrammis eesmärgiga kasvatada juhtide vahelist meeskonnatööd. Kuna tahame ellu viia mitmeid tähtsaid muutuseid, on ülioluline, et terve tiim hingaks ühes rütmis. Nüüdseks oleme kõik koolitusmoodulid läbinud ning võime julgelt öelda, et eesmärk sai täidetud ja meie meeskonna juhtimisalane tööriistakast täienes mitme olulise instrumendi võrra. Samuti oleme nüüd teadlikud üksteise individuaalsetest tugevustest ning oskame neid eesmärkide saavutamiseks oskuslikult rakendada. Soovime tänada oma teejuhte – Jaanikat ja Ailit, kelle dünaamiline energia tegi kogu programmi nauditavaks ning kelle praktilised nõuanded andsid lisajulgust, et suurtele väljakutsetele vastu astuda."

Margus Nõlvak
Forus Grupi juhatuse esimees

"Aili on fantastiline coach. Läbi kõikide kohtumiste imetlesin tema juures oskust pühenduda, kuulata ja suunata mängleva kergusega, loomulikult ja siiralt. Teda ei olnud kunagi liiga vähe või liiga palju, vaid täpselt parasjagu, alati õiges kohas ja õigete küsimustega. Coachingul on võlujõud, mida on raske uskuda, kuni oled seda kogenud. Mõtteselgus, eneseteadlikkus ja kindel suund on vaid väikene osa sellest, mida koostöö Ailiga minule andnud on. Minu siirast tänu Sulle südamega pühendumise eest."

Dagny Valtson
tiimijuht

"Coachi küsimused ja vestluskäik aitas üle saada osadest minu jaoks muidu keerulistest pimealadest. Samuti sai koostatud tegevuskava, mis aitab täiendavalt toetada minu tugevuste väljaarendamist. Kui muidu oleks testi tulemus jäänud ehk niisama ajusoppi mõtlemiseks, siis tänu coachile sai see aga väga praktiliseks igapäeva osaks muudetud ning seeläbi tõi ellu juurde selgemat sihti, julgust ja enesekindlust.”

Kadri Eensalu

"Aili poolt läbi viidud tugevuste töötuba andis väga hea ülevaate ja baasi millelt ettevõtte juhtkonda edasi arendada. Mis on need tugevused mida arendada ja mis on need pimekohad millega meeskonnas arvestada. Kõnetas kõiki osalejaid. Tänan Aili!"

Ivar Värk
Lennuliiklusteeninduse AS

Kuidas ma töötan?

1

Esmane kohtumine

Sinu vajaduse kaardistamiseks. Esimene kohtumine on Sulle alati tasuta. Peale kohtumist teen Sulle pakkumise.

1

2

Otsus ja eeltöö

Kui oled otsustanud minuga meeskonna coachingu või koolitusega edasi minna, saame veelkord kokku ja paneme paika detailid ja vajalikud eeltööd. See võib sisaldada testi info laiali saatmist, küsitluse koostamist meeskonnale jm. Lähtun Sinu vajadustest.

2

3

Meeskonna coachingu või koolituse läbiviimine

võtan täieliku vastuse protsessi eest coachingut või koolitust läbi viies. Parima tulemuse saad kui meeskond töötab kaasa ja panustab ühisloomesse.

3

4

Järeltegevused

Peale koolitust või coachingu perioodi lõppu teeme follow-up kohtumise, kus hindad saadud kasu ja vastavust eesmärgile. Saadan laiali ka meeskonnale tagasiside küsimustiku ja jagan tulemusi Sinuga.

4

Korduma kippuvad küsimused

 •     Coaching on inspireeriv ja loominguline partnerlus, mis toetab inimese isiklikku ja/või ametialast kasvu ning toimetulekut muutustega.
 •     Coaching’u protsessis ei nõustata klienti, vaid eeldatakse, et üksikisik või meeskond on võimeline protsessi käigus ise sobivaid lahendusi ja vastused leidma.
 •     Coach julgustab klienti avastama oma professionaalset ja isiklikku potentsiaali ning seda  maksimaalselt rakendama.
 •     Coaching keskendub tulevikule. Oluline on jõuda protsessis konkreetsete tegevuskavadeni, mis aitavad püstitatud eesmärke ellu viia.

Coaching’u metoodika ja tehnikad tuginevad mõtteviisile, et inimene ise tajub, mis on tema elus ja töös ettetulevate takistuste lahendamiseks vajalik. Sageli on lahendused ilmselged, kuid inimesel ei pruugi olla oskust neid märgata. Sellistes olukordades on abiks coaching, kus coach’i roll on aidata klienti eri tehnikate abil neid lahendusi märgata ning inspireerida teda tegutsema. Lahenduste nägemiseks on kasulik asju kõrvaltvaataja pilguga vaadata. Neutraalne ja arendav coaching aitab analüüsida seniseid käitumisviise ja kogemusi, mille kaudu saab anda tähenduse nii oma edulugudele kui ka eksimustele. Selle protsessi eesmärk on õppimine ja eneseareng. Ainult igaüks ise saab vastutada oma arengu ja muutustega toimetuleku eest. Coach oskab klienti eneseavastusretkel julgustada, vastutada coaching’u-protsessi eest, kasutada professionaalselt coaching’u-tehnikaid ning tunnetada selle töö eetilisi piire.

Coaching ei ole nõrkade järeleaitamine. Coach’i abiga saadakse heast suurepäraseks, avastades oma elu mõtet ning õppides oma tugevusi oskuslikumalt hindama ja kasutama.

Allikas: https://coaching.ee/mis-on-coaching/

Tutvumiskohtumine on TASUTA. Coachingus on omavaheline sobivus väga olulise tähtsusega ning õige coachi leidmiseks on soovitav teha tutvumiskohtumine. 

Coachingu sessioonide arv sõltub seatud eesmärgist, kuid üldiselt vajavad inimesed muutuse esile kutsumiseks 6-8 coachingu sessiooni. Sessioonide ülene eesmärk lepitakse kokku tutvumiskohtumise käigus või mõningatel juhtudel ka esimesel sessioonil.

Enamasti toimuvad sessioonid kord kuus, sest tõeline muutus leiab aset sessioonide vahelisel perioodil. Vahel soovivad kliendid ka kiiremaid tulemusi, sellisel juhul toimuvad sessioonid üle 2 nädala.

Sessioonid toimuvad sulle sobivas kohas (sinu kontor, metsarada, kohvik jne) või onlines.

Coachi roll on hoida protsessi, küsida õigeid küsimusi ja aidata sul enda sees olev tarkus pinnale tuua. Coach peegeldab, sõnastab ümber, kasutab erinevaid loovaid meetodeid, et sinus tekiks selgus, taipamised ja otsused, kuidas edasi. Coach on sulle mõttepartneriks.

Coachee roll on olla iseenda vastu täiesti aus ning väga oluline on omada tahet midagi muuta oma elus. Coacheel peab olema valmisolek tegeleda sessioonide vahelisel perioodil teemadega, mis sessioonidel üles kerkivad ning vajadusel lugema lisa, küsima tagasisidet jne.

Sessioonide alguses sead endale sessiooni ülese mõõdetava eesmärgi. Kogu koostöö vältel kraadime korduvalt, kus sa oma eesmärgiga oled ning mida peab veel selleks tegema, et eesmärgini jõuda. Viimasel sessioonil hindad ise, kuhu oled jõudnud ning milline on olnud mõju sulle.

Meeskonna coaching on süsteemne ja järjepidev meeskonna arendamise meetod, kus sisu loovad meeskonna liikmed ise. Coach on protsessi hoidja ja suunaja, tema sisuline panus on minimaalne. Meeskonna coaching aitab analüüsida meeskonna seniseid käitumisviise ja kogemusi, mille kaudu saab anda tähenduse nii oma edulugudele kui ka olukordadele, mis nii hästi ei ole sujunud. Selle protsessi eesmärk on õppimine ja meeskonna areng. Coach oskab märgata erinevaid meeskonna dünaamikaid ning neid turvaliselt ja lahenduskeskselt pinnale tuua.

 • Meeskonna coaching ei ole koolitus – uued teadmised ja taipamised tekivad grupiliikmete mõttevahetusest, mitte coachi sisendist. 
 • Meeskonna coaching ei ole team building – meeskonna koostöövõime paraneb tänu koos kogetule ja lahti mõtestamisele ning ka järjepidevale treenimisele, mitte lõbusatest meeskonnamängudest.
 • Meeskonna coaching ei ole teraapia – tegeleme küll meeskonna dünaamika ja käitumismustritega, kui ei tegele inimese personaalsete mineviku probleemidega.  
 • Pikaajalise ja püsiva muutuse esile toomiseks meeskonnas 
 • Ühise eesmärgi suunas liikuma innustamiseks 
 • Meeskonna dünaamika, mustrite ja käitumisviisi muutmiseks
 • Mõne väljakutse lahendamiseks, kus väline pilk on abiks 
 • Inimeste käitumiste aj hoiakute muutmiseks 
 • Meeskonna sisekliima parandamiseks 
 • Suurema vastutuse ja vabaduse poole liikumiseks
 • Ühiste kokkulepete tegemiseks 
 • Meeskonna identiteedi määratlemiseks ja eesmärkide seadmiseks
 • Selguse loomiseks meeskonnas
 • Süsteemide ja protsesside ühiseks loomiseks

Meeskonna coaching toimub enamasti igakuiselt 3-4h meeskonna sessioonide kaupa 6-9 kuulise perioodi vältel. Meeskond ise seab eesmärgi, kuhu tahetakse jõuda ning sessioonide käigus liigutakse eesmärgi suunas.

 • Luua positiivne õhkkond, mis toetab avatud arutelusid
 • Juhtida protsessi ja tagada, et kõik meeskonna liikmed saavad sõna
 • Hoida kinni ajast ning juhtida protsessi nii, et sessiooni lõpuks jõutakse seatud eesmärgini
 • Püstitada koostöös osalejatega vajalikud eel-või kodutööd
 • Olla kohal positiivse meelestatusega ja töötada aktiivselt ja mõttega kaasa
 • Tulla sessioonile eelhäälestatult – mis on see, millele täna soovime keskenduda 
 • Teha ära vajalikud eel- või kodutööd
 • Pidada kokkulepetest kinni ja panustada sessioonide vahepealsel perioodil aktiivselt meeskonna töösse

Enne meeskondlike sessioonide algust seab meeskond endale sessiooni ülese mõõdetava eesmärgi. Kogu koostöö vältel kraadime korduvalt, kus meeskond oma eesmärgiga on ning mida peab veel selleks tegema, et eesmärgini jõuda. Viimasel sessioonil hindab meeskond ise, kuhu on jõutud ning milline on olnud mõju meeskonnale.

Kasulikud artiklid

Scroll to Top