Meeskonna coaching

Meeskonna coaching

Teadlik ja regulaarne meeskonna treenimine aitab meeskonnad kiiremini ühtsena tööle saada ja võimalikke probleemkohti ennetada. Meeskonna coachingu käigus sõlmitakse  omavahelised koostöö kokkulepped, lahendatakse sisemisi pingeid ning arutatakse turvalises keskkonnas, kuidas ühtse meeskonnana edasi liikuda.

Meeskonna coachingu tulemusel:

 • Pareneb kuuluvustunne
 • Lahenevad sisemised konfliktid
 • Liigutakse koos ühise eesmärgu suunas
 • Pareneb suhete kvaliteet

Enne meeskonna coachingut kaardistatakse olukord ning meeskond ise sõnastab teemad, mida coachingus käsitletakse. 

Iga meeskond läbib oma arengus enamasti alljärgnevad etapid. Millises etapis on Sinu meeskond täna?  

 1. Kujunemine ehk meeskonna moodustamise etapp. Miks meie meeskond eksisteerib, kuidas me asju teeme ja mida meil selleks vaja on? Millised on rollid ja reeglid meie meeskonnas? 
 2. Konfliktide ja vastuolude etappKokkulepitut seatakse kahtluse alla. Valideeritakse, kas kokkulepitu mulle ikkagi sobib? Selles etapis on oluline tegeleda vastupanude ja vastuoludega, tuua lauale pinna all hõõguvad teemad. Kinnistatakse kokkuleppeid või vajadusel muudetakse neid. 
 3.  Kohanemise etapp. Meeskonnana toimimise rituaalid ja kokkulepped on sõlmitud, meeskond on kohandunud tulemuste koju toomisele. Selles etapis on oluline hoida kõrget avatuse taset ja soodustada üksteisele tagasiside andmist. Nii jõuab meeskond kiiremini efektiivse koostöö etappi, kus meeskonna tulemuslikkus on kõige kõrgem. 
 4. Efektiivse koostöö etapp. Kokkulepped meeskonnas toimivad. Kõik teavad, miks, mida ja kuidas tehakse. Üldjuhul on see faas, kus meeskonna coachingut ei vajata. 
 5. Ümberkujunemise etapp, kus efektiivsest koostööst on jõutud stagnatsiooni, siiani toiminud kokkulepped on vaja üle vaadata. Vaja on uut hingamist. Oled jõudnud ringiga algusesse tagasi. 

Meeskonna coaching on pikaajaline protsess (minimaalselt 4-6 kuud), kus eesmärke ja muudatusi viiakse ellu samm-sammult. Pikaajaline pühendumine aitab muudatusi juurutada. 

Meeskonna coachingu sessioonide pikkus 3-4h, need toimuvad sagedusega kord kuus ning tulemuslikkuse saavutamiseks on vajalik 4-8 sessiooni. 

Loe artiklit unistuste meeskonnaks kasvamisest

Vaata veebiseminari “Millal meeskonna coaching päriselt kasulik on?”

Mastermind on grupi coachingu protsess, mis aitab organisatsioonis töötavatel inimestel omavahel efektiivsemat koostööd teha. Grupis luuakse sobiv keskkond, kus liikmed saavad üksteist aidata probleemide lahendamisel ja enda arendamisel ning eri meeskondade tulemusteni juhtimisel.

Mastermind on mõeldud organisatsiooni eri tasandite, osakondade ja valdkonna juhtidele, keda ühendavad ühised organisatsiooni eesmärgid. 

Mastermind tulemuseks on:

 • Tõhusam koostöö
 • Organisatsiooni kasvubuust
 • Efektiivsemad protsessid
 • Paranenud infoliikumine
 • Vähenenud silostumine
 • Suurenenud teineteise mõistmine

Kuidas see töötab: 

 • Eeltöö: organisatsiooni vajaduste kaardistamine ja eesmärkide seadmine
 • Grupikohtumised kord kuus a 4h
 • Programmi pikkus 6-9 kuud
 • Coachingu protsessi toetatakse teooria ja praktiliste tööriistadega
 • Vahepealsed kokkulepped osalejatega muutuste loomiseks ja elluviimiseks
Viin läbi organisatsioonisiseseid masterminde üksi või koostöös Juhi5 liikmetega. Juhi5 on terviklik arenguplatvorm juhtidele, mis koondab enda alla juhtimispraktikud, mentorid ja -coachid. 

Tulemused, mida oled aidanud luua

Annika Tuulemäe

"Minu koostöö Ailiga algas juba mitme aasta eest, kui alustasin tööd juhina uues organisatsioonis. Vahepeal olen oma karjääriteel teinud mitmeid vangerdusi ja Aili on ikka olnud minu kõrval. Kohtume iga paari kuu tagant ning aastatega on kasvanud usaldus ja teadmine, et oma mõtteid võid keerutada üht või teist pidi, kuid coachivad küsimused aitavad näha hoopis teist perspektiivi ja leida sobiva sihi. Mõnikord ei ole endasse vaatamine ja olukorra hindamine just kõige lihtsamad, kuid Aili oskab seda teha alati kõige toetavamal ja hoidvamal moel. Olen koostöös Ailiga olen õppinud hindama oma tugevusi ning leidnud endas rohkem enesekindlust, julgust ja ka asjadel lihtsalt olla laskmist."

Annika Tuulemäe
Forus Group personalijuht
Rabiya Shahid

"Tänu coachingu sessioonidele suutsin tuvastada oma arenguvajadused ja leida uusi viise, kuidas oma enesekindlust ja karjääri edendada. Olen nüüd iseenesena tõesem teiste inimestega suheldes ja kui ma mingil põhjusel seda ei ole, suudan iseenda valukohtadele otsa vaadata. See on võtnud minult tohutu pinge maha. Coaching Ailiga oli suurepärane. Olen talle väga tänulik, et ta utsitas mind vastuseid leidma ja aitas mul asju selgemalt näha. Aitäh, et muutsid minu keskmise aasta üle ootuste heaks!"

Rabiya Shahid
Chief People & Culture Officer

"Ailiga tekkis kohe õige tunne nagu ühe coach-iga tekkima peab. Oma tugevuste kaardistamine ning nende laiema vaatega arutelu aitas mul oma päris-mina uuesti üles leida ning valikuid tehes seda arvesse võtta. Usun, et oma tugevuste teadvustamine ja realiseerimine aitavad end hoida ning paremini eesmärke saavutada. Aili pühendumine ning avatud olek aitasid keerulise otsingu lihtsaks teha. Soovitan teda ning tugevuste kaardistamist ikka ja jälle."

Iiris Õunpuu
Tarneahela juht

"Aili abil sain aastaid tagasi kindlustunde, et soovin olla inimeste juht. See teekond on olnud künklik nagu elu vahel on. Aili on olnud mulle asendamtuks toeks nii siis, kui olen tööalaselt olnud ummikus, samuti kahe töökoha vahelisel ajajärgul enda uut väljakutset otsimas ning hiljuti just uude kohta kanna kinnitamisel. Aili on partner, keda iseloomustavad märksõnad professionaalsus, neutraalsus ja muidugi konfidentsiaalsus. Ailiga saan arutada ja läbi mängida oma töös planeeritavaid muudatusi, millega näiteks otsese juhi või personalijuhi juurde kohe ei sooviks või ei saa minna. Sessioonid Ailiga muudavad mind teadlikumaks enda võimetest ja võimalustest ning arendavad mind loodetavasti ka paremaks inimeseks!"

Triin Küttim
RMK kommunikatsiooni osakonnajuht
dagny valtson

"Aili on fantastiline coach. Läbi kõikide kohtumiste imetlesin tema juures oskust pühenduda, kuulata ja suunata mängleva kergusega, loomulikult ja siiralt. Teda ei olnud kunagi liiga vähe või liiga palju, vaid täpselt parasjagu, alati õiges kohas ja õigete küsimustega. Coachingul on võlujõud, mida on raske uskuda, kuni oled seda kogenud. Mõtteselgus, eneseteadlikkus ja kindel suund on vaid väikene osa sellest, mida koostöö Ailiga minule andnud on. Minu siirast tänu Sulle südamega pühendumise eest."

Dagny Valtson

"Coachi küsimused ja vestluskäik aitas üle saada osadest minu jaoks muidu keerulistest pimealadest. Samuti sai koostatud tegevuskava, mis aitab täiendavalt toetada minu tugevuste väljaarendamist. Kui muidu oleks testi tulemus jäänud ehk niisama ajusoppi mõtlemiseks, siis tänu coachile sai see aga väga praktiliseks igapäeva osaks muudetud ning seeläbi tõi ellu juurde selgemat sihti, julgust ja enesekindlust.”

Kadri Eensalu
Scroll to Top