9 komponenti unistuste meeskonnaks kasvamisel

Nädalakoosolek. Kell 10.00 pidi algama koosolek ja kuuest meeskonnaliikmest neli on kohal ja kaks ei ole veel jõudnud. Algab tulemuste ja tegevuste ülevaatamine. Tulemused on alla ootuse ja pooled tegevused on tegemata. Juht on nõutu. Kuidas luua unistuste meeskonda, kes tulemusi toob ja asja ära teeb? Mida selleks vaja on?  

Kahe meeskonnaliikme vahel on olnud konflikt, nad on jõudnud punkti, kus on otsustatud, et me parem omavahel ei räägi. Terve meeskond tajub pinget. Juht ei taha sekkuda, sest see on kahe inimese probleem. Olukord on ebaterve, kõik osapooled kannatavad ja meeskond ei too tulemusi. Mis on unistuste meeskonna puhul teisiti? Mida juht sellises olukorras peaks tegema? 

Iga juht soovib, et tal oleks unistuste meeskond ja ka iga meeskonnaliige soovib töötada unistuste meeskonnas. Kuid paraku tuleb tõdeda, et reaalses elus eksisteerib unistuste meeskondi pigem vähe kui palju. Miks see nii on? Sest grupp inimesi ei ole veel meeskond, unistuste meeskonnaks kasvatakse ja juhi roll on on luua süsteemid, mis toetavad unistuste meeskonnaks kasvamist. 

Juhtimisel ja meeskonnaspordil on palju ühist. Sõna coach võeti kasutusele esmalt spordis kui Timothy Gallway avastas tennisetreeningul “sisemise mängu” ja tõestas, et inimese sooritus ei põhine mitte ainult tema füüsilisel võimekusel, vaid lisaks on vaja ka mentaalset, emotsionaalset ja spirituaalset võimekust. Coaching liikus kiiresti spordist ka ärisse ja mentaalse, emotsionaalse ja spirituaalse võimekuse treenimisega tegelevad tänasel päeval paljudes ettevõtetes juhtide ja meeskondade coachid. 

Ühes oma ettekandes tõi olümpiaks treeniv spordicoach Alain Goudsmet tabavalt 9 olulist komponenti unistuste meeskonnaks kasvamisel. Täpselt samad põhimõtted, mis spordis toimivad ka äris. Muuseas Alain treenib täna ka paljusid ettevõtteid ja meeskondi, kes soovivad saavutada äris tipptulemusi. 

9 komponenti meeskonnaks kasvamisel: 

1 etapp – Meeskonna joondamine

1. Inspireeriv eesmärk:

Meeskond peab teadma, mis mängu mängitakse, millist eesmärki püütakse ja kuidas aru saadakse, et nad on eesmärgini jõudnud. Hästi sõnastatud eesmärk on kaasahaarav ning joondab terve meeskonna ühes suunas liikuma. 

 

2.  Meeskonna kokkulepped ja väärtused:

Selleks, et kokkumäng toimiks, peavad meeskonnaliikmed teadma, millised on meeskonna mängureeglid. Millistest väärtustest lähtutakse? Kuidas kokkulepetest kinni peetakse? Artikli alguses toodud esimeses näites oli selgelt aru saada, et kokkulepped meeskonnas ei pea ja nii on keeruline ühist mängu mängida. 

3. Usalduslik õhkkond:

 Meeskonnaliikmed peavad teadma, et kokkulepped toimivad ja nad saavad üksteise peale loota. Usaldusliku õhkkonna loomisel on väga oluline, et kaks eelnevat sammu oleks hästi paigas, meeskonnas ühiselt läbi arutatud ja mänguplaan kokku lepitud. 

Kui oled esimesed 3 sammu läbinud, siis ei ole Sul veel unistuste meeskonda, vaid on solidaarne grupp inimesi, kes töötab ühise eesmärgi nimel. 

2 etapp – Meeskonna pühendumuse kasvatamine

4. Rollid

Kui baas on paigas, on aeg hakata lihvima inimeste individuaalset panust. Iga meeskonnaliige peab teadma, millist rolli tema väljakul kannab. Mõtle korra jalgpalli peale – kui kõik oleksid ründajad ja kaitses ei ole kedagi, siis kas nii on võimalik mängu võita? Kui Iga meeskonnaliige teab, mis on tema roll, mida temalt oodatakse, milliseid tulemusi ta peab tooma, siis alles hakkab tõeline kokkumäng. 

5. Motivaatorid 

Mis meeskonnaliikmeid motiveerib, millest nad unistavad, mis on nende kirg? Iga meeskonnaliikme sügavam tundmine aitab avada selle inimese tõelist potentsiaali meeskonnas. Kui  esimene etapp keskendus meeskonnale kui tervikule, siis teine etapp aitab esile tuua iga inimese unikaalsuse meeskonnas. 

6. Loomupärased anded 

Igal inimesel on loomupärased anded. Inimene on 6x rohkem pühendunud ja 3x õnnelikum elus üldiselt kui ta saab oma loomupäraseid andeid kasutada. Kui meeskonnaliikmed teavad üksteise andeid, tekib ruum kasvuks ja arenguks. NB! Anded ja roll on kaks eri asja! Motivaatoreid ja loomupäraseid andeid on hea tuvastada meeskonnas ühtse raamistiku alusel nt. Gallupi tugevuste testi abil. See annab meeskonnale ka ühise keele motivaatoritest ja annetest rääkimiseks. 

Kui meeskond on läbinud edukalt kaks esimest etappi, siis on meeskond suuteline tulemusi saavutama. Kas oled rahul sellega mis on või soovid arendada oma meeskonnast unistuste meeskonda? 

3 etapp – Meeskonna arendamine

7. Kogemustest õppimine

Väga oluline komponent unistuste meeskonnaks kasvamisel on regulaarsete pauside, reflektsiooni ja tagasisidestamise jaoks aja võtmine. Kui me oleme pidevas oravrattas, siis me ei õpi midagi uut. Pausid, reflektsioon ja tagasiside loovad muutust. Unistuste meeskonnas soovitakse pidevalt õppida ja areneda. Hea viis pauside võtmiseks, tagasisidestamiseks ja arenemiseks meeskonnana on nt. meeskonna coaching

8. Uute tulijate integreerimine 

Igas meeskonnas toimuvad aeg-ajalt vahetused, keegi leiab uue väljakutse või meeskonnaga liitub uusi tegijaid. Kui baas on eelnevate sammudega loodud tugev, siis uued tulijad ei löö mängu sassi, meeskonna tulemuslikkus ei lange ja uute meeskonnaliikmete integreerimine toimub lihtsalt ja sujuvalt. 

9. Läbipaistev tulemuste jälgimine 

Unistuste meeskonnas on kõik eesmärgid ja tulemused avalikud. Kaasa arvatud isiklikud arengueesmärgid. Arengueesmärke seatakse meeskonda kaasates, ausat tagasisidet hinnatakse ja aktsepteeritakse. 

Kui meeskond on läbinud kõik kolm etappi ja ellu on rakendatud 9 komponenti, siis palju õnne – oled tõenäoliselt suutnud kokku panna unistuste meeskonna, kus inimesed tahavad töötada ja kuhu talendid tahavad tööle tulla. 

Kokkuvõttes, on unistuste meeskonnal ühine eesmärk, kokku on lepitud mängureeglid ja üksteist usaldatakse. Iga meeskonnaliige teab, kuidas tema meeskonna edusse panustab, millised on teiste meeskonnaliikmete motivaatorid ja anded. Unistuste meeskonnas õpitakse kogemusest, võetakse regulaarseid pause ja analüüsitakse, mis on läinud hästi ja mis mitte. Uued tulijad meeskonda ei löö kogu meeskonna dünaamikat sassi, vaid uued tulijad integreeritakse kiiresti ja tõhusalt. Unistuste meeskonnas on läbipaistvus ja usaldus. 

Kus on sinu meeskond täna? Oled valmis alustama teekonda unistuste meeskonna loomiseks?

Scroll to Top