Kuidas võimestada iseennast ja oma inimesi, näitavad mees ja naine tahvli juures

Kuidas võimestada iseennast ja oma inimesi?

Oled sa mõelnud, miks meil on inimestena pigem kalduvus keskenduda negatiivsele, mitte positiivsele? Näiteks kui saad juhilt tagasisidet, 3-4 positiivset asja ja üks negatiivne, siis sa mäletad pärast ainult negatiivset? Miks me inimestena keskendume pigem oma nõrkustele ja tahame neid hullult arendada? Mis juhtuks, kui juhtidena mõtleksime, mis on meis endis ja meie inimestes hästi? Selle asemel, et otsida, millised on puudused ja arenguvajadused?  

Kui lasta inimestel iga päev teha seda, milles ta hea on, siis ta silm särab, ta tahab hommikul tööle minna ning ta on päriselt pühendunud ja tulemuslik. Gallupi uuringud näitavad, et inimesed, kellel on võimalus rakendada oma tugevusi igapäevatöös, on 6 korda pühendunumad ja 3 korda rohkem rahul oma eluga üldiselt.  

Tugevustel põhinev juhtimine on eelkõige mõtteviis ja arusaamine, et kõik inimesed on unikaalsed. Sina juhina oled unikaalne. Igal ühel meist on loomupärased käitumise, suhtlemise ja mõtlemise viisid. Oluline on tahe ja motivatsioon inimese unikaalsust mõista.  

Kui sa oled juhina iseenda unikaalsusega heas kontaktis, märkad sa seda ka teistes. Kuidas sa juhina lood suhteid? Kuidas arendad oma inimesi? Kuidas juhid muutusi ja inspireerid teisi? Kuidas mõtled kriitiliselt ja kui selgelt sa kommunikeerid? Kuidas tekitad oma meeskonnaliikmetes vastutustunnet? 

Inimese loomupärased anded (käitumis-, mõtlemis- ja suhtlemiseviisid) on neile nii omased, et nad ise seda tihtilugu ei teadvusta ega märka. Siin on Gallupi Cliftoni tugevuste leidja heaks abimeheks, mis aitab loomupäraseid andeid tuvastada ja sõnastada.  

34 annet on jaotatud 4 domeeni – strateegiline mõtlemine, suhete loomine, elluviimine ja mõjutamine. Kui keskenduda sellele, milles sa loomupäraselt hea oled, avad suurepäraseks saamise uksed. Ei ole olemas ideaalset juhi tugevuste kogumit. Oled olemas Sina juhina täpselt sellisena nagu sa oled. Õpi kasutama oma loomupäraseid andeid ja sul on suurem tõenäosus saada edukaks, kui pingutades olla hea juht.  

Näiteks minu top5 loomupärast annet on enesearendamine, ühenduste ja seoste loomine, sügavad suhted, ideede genereerimine ja tuleviku visioneerimine. Olen õnnelik, et saan koolitaja ja coachina oma loomupäraste annete kohaselt pidevalt iseennast arendada. Luua seoseid ning jagada ka teistega oma kogemusi. Coachingu sessioonides loodud sügavad ühendused toidavad minu hinge ning tekitavad tunde, et teen midagi väga olulist. Olen õnnelik ja tänulik, et kuulun väiksesse coachide ja koolitajate gruppi. Koos saame ideid genereerida ja arutleda, kuidas aidata kujundada juhtide jalajälge ning viia Eesti parima juhtimiskultuuriga riikide hulka. Jah, ma olen õnnelik inimene, sest saan igapäevaselt toimetada oma tugevuste tsoonis.  

Tugevus on võime tuua järjepidevalt ideaalilähedasi tulemusi. Võimalus olla pingutamata sina ise ja luua seeläbi väärtust. Kui oled juhina üles leidnud oma loomupärased anded, oma viisi, kuidas sina juhid, siis saad sa luua väärtust ka oma meeskonnale.  

Kuidas korraldada töö nii, et iga inimene saaks oma potentsiaali maksimeerida ning panna kokku meeskond inimestest, kes teineteist hästi täiendavad? Gallup määratleb meeskonda kui gruppi ebatäiuslikke, kuid andekaid inimesi. Nad väärtustavad igaühe tugevusi ning vajavad üksteist parimate tulemuste saavutamiseks. Igas tiimis on isiksused, kes ühelt poolt rikastavad meeskonda, teisalt aga põhjustavad erimeelsusi ja arusaamatusi. Meeskondade suurpäraseks toimimiseks tuleb teadlikult tegeleda suhete juhtimisega. Kui igaühele anda võimalus turvalises keskkonnas ja positiivses võtmes rääkida sellest, milles ta hea on ja milles mitte, sünnivad sellest võimsad koostöövõrgustikud.  

Iseenda ja oma inimeste võimestamiseks võta omaks tugevustel põhinev juhtimisstiil. Keskendu nii iseendas kui teistes nende loomupärastele annetele. Pane kokku teineteist täiendav meeskond ning võimenda iseenda ja oma inimeste tugevusi. 

Läbi selle oled ausam ja ehedam juht, sinu meeskonnas on aga vähem konflikte ning olete oluliselt tulemuslikumad.

Scroll to Top