"Coachi küsimused ja vestluskäik aitas üle saada osadest minu jaoks muidu keerulistest pimealadest. Samuti sai koostatud tegevuskava, mis aitab täiendavalt toetada minu tugevuste väljaarendamist. Kui muidu oleks testi tulemus jäänud ehk niisama ajusoppi mõtlemiseks, siis tänu coachile sai see aga väga praktiliseks igapäeva osaks muudetud ning seeläbi tõi ellu juurde selgemat sihti, julgust ja enesekindlust.”
Kadri Eensalu
"Ailiga tekkis kohe õige tunne nagu ühe coach-iga tekkima peab. Oma tugevuste kaardistamine ning nende laiema vaatega arutelu aitas mul oma päris-mina uuesti üles leida ning valikuid tehes seda arvesse võtta. Usun, et oma tugevuste teadvustamine ja realiseerimine aitavad end hoida ning paremini eesmärke saavutada. Aili pühendumine ning avatud olek aitasid keerulise otsingu lihtsaks teha. Soovitan teda ning tugevuste kaardistamist ikka ja jälle."
Iiris Õunpuu
"Olin just uuel töökohal alustanud ning coaching aitas mul võtta enda jaoks aega, enda sisse vaadata ning oma mõtted lõpuni mõelda. Aili oskas küsida nii, et iga kord avanes minu enda jaoks täiesti uus perspektiiv. Eriti väärtuslik oli innuka alustava juhi jaoks küsimus „Mis juhtuks kui sa hetkel midagi ei teeks?“. Kohtumiste käigus sain end kõrvalt vaadata ning oma eesmärke paremini sättida. Coaching aitas mul juhina kasvada ning oma meeskonna usaldust kasvatada."
Annika Tuulemäe
Olles saanud pool aastat tagasi spetsialistist juhiks vajasin tuge juhi ameti enda jaoks lahti mõtestamiseks. Leidsin coachis endale partneri, keda iseloomustavad märksõnad professionaalsus, neutraalsus ja muidugi konfidentsiaalsus. Ailiga sain arutada ja läbi mängida oma töös planeeritavaid muudatusi, millega näiteks otsese juhi või personalijuhi juurde kohe ei sooviks minna. Sessioonid coachiga muutsid mind teadlikumaks enda võimetest ja sobivusest juhi kohale.
Triin Küttim

BRONEERI AEG TUTVUMISKOHTUMISEKS
Esmane kohtumine on tasuta!