Aili Nurmeots

Usalduse puudus ja konfliktihirm on meeskondade põhilised valukohad

Eelmisel nädalal oli mul rõõm töötada 3 erineva meeskonnaga ja ikka ja jälle jõuame nagu ka paljudes teistes meeskondades usalduse teemani – kas siis selle nurga alt, et mis on need põhjused, miks usaldus meeskonnas on kadunud või kui seda pole veel olnudki, siis kuidas seda luua? Ühe meeskonnaga (kus meeskonna sees veel väiksemad meeskonnad) kaardistasime Patric Lencioni mudeli järgi, mis on nende meeskondades probleemiks. Ei ole vist üllatus, et sellelgi korral olid peamised teemad USALDUSE PUUDUS JA KONFLIKTIHIRM.

Põhjuseid, mis usalduse puuduseni viivad on mitmeid, toon mõned, mis mulle erinevatest aegadest erinevate meeskondadega töötades silma on jäänud: 

 

  • Meeskond on alles kujunemise järgus ja usaldusliku suhte loomine vajab aega 

  • Ei ole teadlikult tegeletud usaldusliku suhte loomisega – puuduvad 1:1 kohtumised, võimalused sotsiaalseks suhtluseks jne. 

  • Ei ole tehtud meeskonnas kokkuleppeid, kuidas me omavahel koostööd teeme

  • On jäetud keerulistel teemadel otse ja avatult rääkimata ehk välditakse konflikti

  • Eriarvamusi ja erinevaid lähenemisi ei nähta võimalusena vaid takistusena

Mida siis teha, et usalduslikku suhet meeskonnas luua? 

 

  • Teadvustada endale, et usaldus on meeskonnatöö peamine alustala ja et usalduslike suhete tekkimiseks on vaja TEADLIKKE tegevusi teha

  • Sõlmida meeskonnaga KOOSTÖÖ KOKKULEPPED – kuidas me soovime omavahel koostööd teha ja suhelda ja neid ka reaalselt järgida.

  • Vaadata üle MEESKONNA RUTIINID – millised on meie koosolekud ja kooskäimise rituaalid? Kas meil toimuvad regulaarsed 1:1-le kohtumised? Kas me jätame ruumi ka sotsiaalseks suhtluseks? 

  • ÕPPIDA ÜKSTEIST ROHKEM TUNDMA isiksuse tasemel – isiksusetestid on head avajad, kuidas meeskond avatumalt suhtlema saada nt. Gallupi tugevuste test, DISC, Belbin jne. 

  • SUHELDA meeskonnas otse ja avatult ning mitte peita keeruliste teemade puhul pea liiva alla. 

Meeskonnacoaching on turvaline viis tekidata usaldust meeskonnaliikmete vahel ja lahti harutada sõlme läinud suhted meeskonnas. Kohtumised toimuvad igakuiselt poole päeva kaupa. Sellisel viisil liikudes saab sõlmkohad sujuvalt “lahti sulatada” ja  meeskonnas taastub koostöövaim. Loe meeskonna coachingu kohta lähemalt.

Scroll to Top